پنج‌شنبه 30 فروردین 1403
تاثیر نمایشگاه های بین المللی داخلی بر توسعه صادرات غیر نفتی ایران

تاثیر نمایشگاه های بین المللی داخلی بر توسعه صادرات غیر نفتی ایران

به گزارش ایران اکسپو، توسعه صادرات غیر نفتی و راهیابی به بازارهای جهانی برای کسب درآمدهای ارزی بیشتر، از اهداف عمده توسعه اقتصادی کشور به ویژه در سالهایی است که  یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی یعنی رهایی از وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از نفت خام را محقق می سازد.

تبلیغات یکی از عناصر تشکیل دهنده «مارکتینگ» است ونمایشگاه ها اعم از نمایشگاههای اختصاصی و ... یکی از ابزارهای بازاریابی  محسوب می شود زیرا نقش معرفی و تبلیغ برای کالا یا خدمات را ایفا می کنند و در نهایت امر، موجبات فروش کالا یا خدمات را فراهم می نمایند.بازاریابی در توسعه صادرات ایران نقش حیاتی دارد زیرا تکیب کالاهای صادراتی ایران به گونه ای اشست که امکان فروش بخش عمده ای از انها بدون توسل به روش های گوناکون بازاریابی میسر نیست و اگر به خوبی از این ابزار  بازاریابی بهره برداری شود و نکات اصولی و علمی در این رابطه رعایت شود، میتواند موجب جهش در صادرات غیر نفتی کشور و گسستن از اقتصاد تک محصولی وابسته به صادرات نفت خام ،راهیابی به بازارهای جهانی برای کسب درآمدهای ارزی بیشتر و تحقق آن می تواند به بسیاری از معضلات اقتصادی کشور خاتمه دهد.

برای جهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی، ضرورت دارد از تمامی ابزارهای نفوذ در بازارهای جهانی و منطقه ای به نحو مطلوب و متانسب بهره برداری شود. یکی از این ابزارهای بسیار کارآمد «نمایشگاه» می باشد که می تواند ارتباط مستقیمی بین عرضه کننده و متقاضی کالا ودر نهایت مبادله کالاها و خدمات را میسر سازد.

نمایشگاههای اختصاصصی به طور معمول محصولات ،تولیدات و توانمندی های بخش های صنعتی و خدماتی یکی کشور را به نمایش می گذارد.قطعا برگزاری چنینی نمایشگاههایی با بررسی کلیه جوانب مرتبط از جمله:بازار کشور مورد نظر،مقررات گمرکی،تجارت و اقتصادی آن کشور و نیز رابطه دوجانبه سیاسی و اقتصادی برنامه ریزی و برپا می گردد.

مشارکت کنندگان نیز با بررسی شرایط اقتصادی و جاذبه های تجاری کشور مورد نظر در ارتباط با کالاها و خدمات خود نسبت به برنامه ریزی و مشارکت در آن اقدام می نمایند.

از اهداف برگزاری نمایشگاههای بین المللی می توان تبادل اطلاعات فنی و بازرگانی و گسترش مبادلات تجاری، ایجاد زمینه مساعد برای معرفی آخرین پدیده های صنعتی، ایجاد تسهیلات لازم در جهت رشد بخش های مختلف اقتصادی از طریق همکاری های ملی و بین المللی، ایجاد زمینه مساعد برای نمایش کالاهای صادرات غیر نفتی جهت رشد و توسعه صادرات این گونه کالاها را نام برد.

مطالعات نشان می دهد که برپایی نمایشگاههای بین المللی داخلی،موجبات توسعه صادرات غیر نفتی در کشور را فراهم می کند.