جمعه 17 آذر 1402

فرم نظر سنجی

لطفا نقطه نظرات خود را با هدف ارتقاء در برنامه ریزی و کیفیت برگزاری نمایشگاه ها اعلام بفرمائید.

تبلیغات
میزان استقبال
خدمات جانبی
مدیریت اجریی نمایشگاه