دوشنبه 28 خرداد 1403
رویدادهای یاران کار آفرین پاسارگاد
رویدادهای یاران کار آفرین پاسارگاد
رویدادهای یاران کار آفرین پاسارگاد
رویدادهای یاران کار آفرین پاسارگاد
رویدادهای یاران کار آفرین پاسارگاد

اطلاعات رویداد

  • تاریخ: 2016/01/01
  • عنوان:

    نمایشگاه خودرو ایران در بیروت لبنان

  • توضیح:

    نمایشگاه اختصاصی صنعت خودرو ایران در لبنان و سخنرانی مدیر عامل شرکت یاران کارآفرین در افتتاحیه نمایشگاه صنعت خودرو ایران در لبنان