پنج‌شنبه 30 فروردین 1403
رویدادهای یاران کار آفرین پاسارگاد

اطلاعات رویداد

  • تاریخ: 2015/01/01
  • عنوان:

    پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی الجزایر

  • توضیح:

    شرکت های مشارکت کننده در نمایشگاه بین المللی الجزایر - پاویون ایران